KAŽDÉ 12. DÍTĚ SE NARODÍ PŘEDČASNĚ

Podívejte se, v čem je Neonatologické centrum ve FN Motol výjimečné, a jak pomáhá těm nejkomplikovanějším případům z celé naší republiky. Podívejte se na naše video.

PROČ JE POTŘEBA VAŠÍ POMOCI?

Seznamte se, na jaké nestandardní prostředky a nástroje veřejný systém nepřispívá, přesto jsou však potřebné a mimořádně zlepšují komfort a prostředí na oddělení.

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

Většina našich dárců a dobrovolníků za sebou mají nelehkou zkušenost s nedonošeným či jinak zdravotně indikovaným miminkem. Zůstaňte v kontaktu s rodiči a zdravotníky, kteří tuto zkušenost sdíleli s námi!

O Nadačním fondu N

Našim posláním je poskytovat konkrétní a viditelnou pomoc Neonatologickému oddělení s JIRP ve FN Motol.

Nadační fond N píše svoji historii už od roku 1999 (navázal plyunule na činnost předchozí Nadace N, která byla založena roku 1993). Jeho základním posláním je rozvíjet a zlepšovat neonatologickou péči ve Fakultní nemocnici v Motole. Spoluzakladatel Nadačního fondu N Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. poukazuje na dva hlavní důvody vzniku fondu. Jedná se především o zlepšení vybavení pracoviště o nadstandardní specializované přístroje, a zároveň o rozšíření erudice odborného personálu.

Zdejší vysoce specializované pracoviště neonatologie poskytuje komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným pacientům se selhávajícími životními funkcemi, s nutností ventilační a oběhové podpory, pro které je určena jednotka intenzivní – resuscitační péče a oddělení specializované péče. Jedná se o jediné pracoviště v České republice, které může využívat 24 hod. denně, 7 dní v týdnu komplexní zázemí všech oborů dětského lékařství, veškerý laboratorní a vyšetřovací servis. Vše na nejvyšší úrovni. Proto se zde koncentrují novorozenci s vrozenými vývojovými vadami z celé republiky, jejichž porod je primárně plánovaný ve FN Motol zejména proto, aby akutní péče byla možná co nejdříve po porodu.

Více o Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol

FN Motol je největším zdravotnickým zařízením v tuzemsku. Neonatologické oddělení pečuje o malé pacienty z celé republiky.

Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče (JIRP) je integrální součástí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Motole a UK 2. LF v Praze. Ročně se zde porodí a ošetří přes 3000 novorozenců z Prahy i ostatních regionů ČR. Základním cílem této kliniky je poskytovat šetrnou, ohleduplnou a přitom efektivní a kvalifikovanou neonatologickou péči. Poskytují komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným, pro které je určena jednotka intenzivní a resuscitační péče a oddělení specializované péče.

Toto vysoce specializované pracoviště neonatologie poskytuje komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným pacientům se selhávajícími životními funkcemi, s nutností ventilační a oběhové podpory, pro které je určena jednotka intenzivní a resuscitační péče a oddělení specializované péče. Jedná se o jediné pracoviště v České republice, které může využívat 24 hod. denně, 7 dní v týdnu komplexní zázemí všech oborů dětského lékařství a veškerý laboratorní a vyšetřovací servis – vše na nejvyšší úrovni. Právě díky zázemí dětské části FN Motol se zde koncentrují novorozenci s vrozenými vývojovými vadami z celé republiky (ať už – porody těchto dětí jsou často již předem plánované ve FN Motol zejména proto, aby akutní a multidisciplinární péči bylo možné zahájit co nejdříve po narození.
Více informací najdete zde.

Tváře Nadačního fondu N

Správní rada Nadačního fondu N je šestičlenná a všichni její členové jsou úzce spjati s činností Neonatologického oddělení při Fakultní nemocnici Motol. Tak může být pomoc fondu skutečně adresná tam, kde je potřeba. Odkaz na zápis Nadačního fondu N do Rejstříku najdete zde.

 • Mgr. Petra Havlenová Mazačová

  Maminka Aničky – „absolventky“ neonatologického oddělení s JIRP při FN Motol

  Předsedkyně správní rady Nadačního fondu N


  Petra je maminkou nedonošené dcery Aničky, po jejímž narození se v dubnu 2019 zapojila do činnosti Nadačního fondu N, od konce května 2020 je jeho předsedkyní. Pracuje v oblasti nákupu a logistiky. Ráda se učí nové věci a přijímá nové výzvy. Prací pro Nadační fond N by chtěla vyjádřit vděčnost oddělení Neonatologie za záchranu života své dcery a zároveň rozšířit do povědomí lidí informaci o křehkosti, jedinečnosti a důležitosti práce lékařů a sester na tomto oddělení. Snaží se získat co nejvíce finančních prostředků pro Nadační fond N a oddělení Neonatologie. Mezi její koníčky kromě péče o rodinu patří pěší turistika, vážná hudba, literatura a zahradničení.

 • Doc. MUDr. Jan Janota, PhD.

  Primář Neonatologického oddělení s JIRP při FN Motol

  Místopředseda správní rady Nadačního fond N


  Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po atestacích z pediatrie a neonatologie se specializoval se na kritické stavy novorozenců provázené systémovou zánětovou odpovědí. V roce 2003 získal titul PhD. na 1. lékařské fakultě UK. V roce 2012 byl jmenován čestným konzultantem – Visiting Consultant, Neonatologist, Coombe Women and Infants University Hospital, Dublin, Ireland. V roce 2009 byl jmenován docentem pro obor pediatrie Univerzity Karlovy v Praze (2. lékařská fakulta). Od března 2020 je primářem Novorozeneckého oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

 • Bc. Renata Jungmanová

  Vrchní sestra Neonatologického oddělení s JIRP při FN Motol

  Členka správní rady Nadačního fond N


  V roce 1992 ukončila SZŠ Kladno v oboru dětská sestra. V letech 2007- 2010 studovala obor ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety v Příbrami. Do FN Motol jsem nastoupila v r. 2004 na Jednotku specializované péče, na této jednotce byla ve funkci staniční sestry od r. 2018 do r. 2020. Od r. 2020 působí jako vrchní sestra Novorozeneckého oddělení FN Motol. „Práce dětské sestry je pro mě celý život i koníčkem, jsem ráda, že jsem tento obor zvolila.

 • MUDr. Jakub Tkaczyk

  Lékař na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol

  Člen správní rady Nadačního fond N


  Již v průběhu studia na 2. lékařské fakultě se zajímal o neonatologii a od promoce r. 2004 pracuje na Novorozeneckém odd. FN v Motole, od r. 2013 jako vedoucí lékař Odd. intermediární péče. Po atestaci z pediatrie a neonatologie absolvoval stáž v kodaňské Rigshospitalet. Je součástí týmu Centra multidisciplinární péče sledujícího dlouhodobý vývoj našich pacientů, spoluzakladatel Nedonošeného pikniku. Rád se podílí na výuce studentů pre- i postgraduálních. Mezi záliby patří sport (zejména běhání) a hudba.

 • MUDr. Gabriela Myšáková

  Lékařka na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol

  Členka správní rady Nadačního fond N


  Absolvovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2017 a od téhož roku pracuje na Novorozeneckém oddělení s JIRP v Motole. V průběhu studia absolvovala stáž na dětském oddělení v Bangkokské nemocnici, od nástupu na novorozenecké oddělení aktivně přednáší na konferencích a publikuje vědecké články. Mezi její hlavní koníčky patří sport, především pak netradiční sport spikeball/roundnet. Je spoluzakladatelkou České roundnet asociace, evropské Spikeball roundnet asociace a nyní je také zakládajícím členem světové roundnet federace

 • Bc. Jana Jechová

  Staniční sestra Neonatologického oddělení s JIRP při FN Motol

  Členka správní rady Nadačního fond N


  V roce 1993 ukončila SZŠ v Praze v oboru dětská sestra. V tom samém roce nastoupila na Novorozenecké oddělení FN Motol. V roce 1995 ukončila absolutoriem obor Sestra pro intenzivní péči. V roce 2012 ukončila bakalářské studium oboru ošetřovatelství na VŠ sv. Alžběty v Příbrami. Na JIRP pracovala s přestávkami do roku 2016. V roce 2020 nastoupila na pozici staniční sestry Jednotky specializované péče. Mezi její koníčky patří patchwork, ruční práce a zahrada.

Dozorčí rada fondu je tříčlenná a dohlíží na řádný výkon činnosti Fondu v souladu se stanovami.

 • MUDr. Radim Brabec

  Lékař na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol

  Předseda dozorčí rady Nadačního fondu N


  Promoval v roce 1994 na 2. lékařské fakultě University Karlovy, má atestaci z pediatrie a neonatologie. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na Novorozenecké oddělení ve Fakultní nemocnici v Motole, od r. 2013 zde pracuje jako vedoucí lékař Novorozenecké JIRP. Podílel se na několika mezinárodních klinických studiích, je autorem resp. spoluatorem řady publikcí vč. odborné monografie “Neonatologie”. Je členem České neonatologické společnosti.

 • MUDr. Petra Krupičková

  Lékařka na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol

  Členka dozorčí rady Nadačního fondu N


  Absolvovala 2. lékařskou fakultu UK v roce 2010 a poté nastoupila na Novorozenecké oddělení s JIRP ve FN Motol. V roce 2018 obhájila doktorský titul na téma Tkáňová mikrocirkulace při srdeční zástavě. Mezi lety 2015-2019 se při mateřské dovolené věnovala laktačnímu poradenství a práci v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Má 2 děti.

 • MUDr. Kristina Kalužová

  Lékařka na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol

  Členka dozorčí rady Nadačního fondu N


  V roce 2014 absolvovala 2. lékařskou fakultu UK a poté nastoupila na Novorozenecké oddělení s JIRP ve FNM. Vedle práce na oddělení JIP i fyziologie je součástí týmu v Centru komplexní péče pro dlouhodobé sledování našich malých pacientů a také se věnuje statistické a kodérské činnosti pro oddělení. Mezi její zájmy patří běh, četba knih, pěstování masožravých rostlin a trávení společného času s rodinou

Stanovy Nadačního fondu N

Stanovy Nadačního fondu N reflektují naše poslání zlepšovat prostředí, přístrojové vybavení a vzdělanost personálu na Neonatologickém oddělení s JIRP při Fakultní nemocnici Motol, jednom ze špičkových pracovišť svého druhu v ČR.

Účelem nadačního fondu je podpora péče o novorozence na Novorozeneckém oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče FN v Motole.

Nadační fond byl založen s cílem obstarat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s vysoce odbornou péčí o zdravé, ale zejména i kriticky nemocné donošené i nedonošené novorozence, které přesahují možnosti jejich úhrady z přidělovaných finančních prostředků ze státních zdrojů včetně zdravotních pojišťoven.

Posláním nadačního fondu je přispívat ke zlepšení péče o nemocné novorozence a tím i ke snižování neonatální úmrtnosti a výskytu nezvratného poškození perinatálně ohrožených dětí. Fungování nadačního fondu by se mělo zaměřit zejména na možnosti obstarávání speciální, finančně těžko dostupné medicínské techniky, léčebných pomůcek a léků, na zlepšování nemocničního prostředí pro rodiče i personál a na prohlubování odborné kvalifikace pracovníků oddělení v rámci stáží a odborných setkání.

Výroční zprávy Nadačního fondu N

Zde si můžete stáhnout kompletní zprávy Nadačního fondu N za poslední roky

Účetnictví a audit provádí společnost: Diligens s. r. o. – Ing. Pavla Císařová, CSc.
 

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat osobní údaje. Své nastavení můžete spravovat.